Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Nu beschikbaar: Leidraad suïcidepreventie bij jongeren, een netwerkbrede werkwijze

Nieuws

6 februari 2023

Het aantal suïcides onder jongeren tot 30 jaar is de afgelopen jaren gestegen. Het merendeel van de overleden jongeren lijkt ooit hulp te hebben ontvangen vanuit de zorg. Hoe kunnen we met alle organisaties in het jeugddomein samen optrekken om het aantal suïcides te verminderen? Daarvoor ontwikkelde Samen Minder Suïcide* de leidraad suïcidepreventie voor het hele jeugddomein. Het doel van de leidraad en bijbehorende instructievideo’s is om professionals en organisaties binnen het jeugddomein te helpen om dezelfde werkwijze van suïcidepreventie toe te passen en samen als een groot netwerk op te trekken.

Praktische handvatten

De leidraad is gebaseerd op diverse richtlijnen**. “Samen met ervaringsdeskundigen, naasten en professionals hebben we de inhoud samengevat op een concrete en praktische manier”, vertelt projectleider Ruthie Werner, klinisch psycholoog en kwartiermaker jeugd bij 113 Zelfmoordpreventie. “Met de leidraad krijg je als professional direct handvatten om je bekwaamheid te vergroten. Ook de bijbehorende instructievideo’s en trainingen helpen daarbij. We laten bijvoorbeeld zien hoe je als professional contact kunt maken met de jongeren en hun wanhoop.”

Contact maken

Contact maken staat centraal in de leidraad. Denk aan contact maken met:

  • de jongeren en hun wanhoop
  • de naasten
  • je eigen gevoelens rondom het werken met suïcidaliteit
  • het hele professionele netwerk

Van ketenzorg naar netwerkzorg

Een belangrijk streven van de leidraad is netwerkzorg. Werner: “Op dit moment doen we meer aan ketenzorg, waar organisaties naast elkaar werken. Effectiever is het als je binnen het jeugddomein samen optrekt. Daarom geven we in de leidraad het advies aan bestuurders om professionals de juiste randvoorwaarden te bieden om optimaal in een netwerk samen te werken. Denk aan voldoende indirecte tijd voor reflectie, gezamenlijke evaluaties en contact met andere instellingen en organisaties.”

Oproep aan gemeenten

Het streven naar netwerkzorg is volgens Werner ook een belangrijk uitgangspunt in de gesprekken met gemeenten: “Kijk als gemeente tijdens de contractbesprekingen ook naar de randvoorwaarden. Stel het samenwerken als een netwerk als eis aan instellingen binnen het jeugddomein en steun ze om de juiste randvoorwaarden neer te zetten.”

Aanvullende handreikingen

Als aanvulling op de leidraad worden er een aantal handreikingen ontwikkeld. Komend voorjaar komen er twee handreikingen beschikbaar:

  • Suïcidepreventie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit

Volgend jaar volgen handreikingen voor autisme en vluchtelingen.

De leidraad suïcidepreventie is hier te downloaden. Ook zullen hier de komende maanden 6 instructiefilms worden geplaatst.

Ga direct aan de slag.

*‘Samen Minder Suïcide’ is een netwerk van partijen en organisaties die middenin de samenleving staan en gedreven zijn om samen, domeinoverschrijdend suïcidepreventie verder te brengen. Van onderwijs tot bedrijfsleven, van huisarts tot jeugdzorg, van drogist tot buurthuis en van schuldhulpverlening tot ziekenhuis. Samen streven we naar meer preventie en minder verdriet.

**De gebruikte richtlijnen zijn:

  • Multidisciplinaire richtlijn suïcidepreventie
  • Generieke module suïcidaal gedrag
  • Richtlijn stemmingsproblemen van het NJi.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?