Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Lees hier het verhaal van:

Semme en Kai

‘We willen mensen laten weten dat praten over je gevoelens goed en belangrijk is’

Vrienden Semme (23) en Kai (22) schreven zich in voor De 80 van de Langstraat, een wandeltocht van maar liefst 80 kilometer. Ze kregen beide zelf te maken met depressieve en suïcidale gedachten en zagen in hun omgeving hoe moeilijk het is om daarover te kunnen praten. “Al voelt maar één persoon zich gezien door wat we doen.”

Hoe helpen jullie mee om suïcide te voorkomen?

Kai vertelt: “Op 9 september lopen we samen mee met de 80 van de Langstraat. Toen we ons inschreven, wisten we dat we dat voor een goed doel wilden doen. We lopen natuurlijk geen 80 kilometer voor de lol. Ik heb zelf last gehad van suïcidale gedachten en ben een paar maanden geleden iemand die heel dichtbij stond verloren aan zelfdoding. Er niet meer willen zijn is wat mij betreft het meest nare gevoel dat er is. Als je daarnaast het gevoel hebt dat je er niet over kunt of mag praten, dan zorgt dat ook nog eens voor een extra beleving van eenzaamheid. We willen laten zien dat het er wél mag zijn en dat je erover in gesprek kunt gaan. Daarom kozen we uiteindelijk voor 113.”

 

Jullie vinden de bekendheid van 113 ook belangrijk.

Semme: “Ik kwam 113 tegen toen ik zelf met suïcidale gedachten kampte en daarop zocht via internet. Uiteindelijk heb ik zelf meerdere keren contact gehad met de hulplijn en een kortdurend hulptraject gevolgd. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan: ik kon erover praten en ben er nog. Onze wandeltocht lost heus niet alle problemen in één keer op, maar ik hoop wel dat het ervoor zorgt dat meer mensen 113 weten te vinden. Al is er maar één persoon die zich door onze actie gezien voelt, dan is het voor ons geslaagd.” Kai sluit zich daarbij aan: “Het zorgt toch voor extra motivatie. Ik hoor vaak ‘huh, maar het is toch 112’ als het over dit onderwerp gaat. Misschien had een gesprek met 113 mijn naaste wel kunnen helpen, dat weten we natuurlijk niet. Ik loop dus ook voor haar.”

 

Wat is er volgens jullie nodig om het gesprek over suïcide te kunnen voeren?

Kai: “In mijn eigen vriendenkring merk ik dat een gesprek over mentale problemen best goed gevoerd kan worden. Iedereen heeft zijn eigen rugzakje en accepteert dat ook van elkaar. Tegelijkertijd wordt het nog vaak over het hoofd gezien. Een gebroken been is meteen zichtbaar, mentale problemen zijn dat niet. Ook zelf merk ik dat ik toch nog vaak bang ben dat ik een ander belast met mijn problemen. Dat moet ik afleren: juist praten over die problemen helpt.”

 

Semme: “Precies. Praten is moeilijk en ik denk dat we beide als geen ander weten hoe lastig het is, maar het kan. Je mag je gehoord en gezien voelen. We hopen dat onze openheid en het feit dat we voor 113 meelopen er weer extra voor zorgt dat het taboe minder wordt.”

 

Welke hoopvolle boodschap willen jullie meegeven aan mensen die nu last hebben van suïcidale gedachten?

Semme: “Dat het oké is. Dat vind ik denk ik het belangrijkste. Dat het oké is om je zo te voelen en dat het belangrijk is om erover te praten. Dat kan gewoon anoniem en gratis via 113. Je hoeft je gevoelens niet weg te stoppen of op te kroppen, hoe spannend het ook is.”

 

Kai: “Je hoeft niet altijd maar te doen alsof of een mooi plaatje te laten zien aan de buitenwereld. Social media laat je de leuke kant van andermans leven zien, maar wat daaronder zit, dat zie je niet. Je mag ook die andere kant van jezelf laten zien, er even bij stilstaan als het niet goed gaat. En weet dat er dan ook hulp is, blijf er niet zelf mee zitten. Praat met vrienden of familie of bel naar 113. Je staat er niet alleen voor.”

 

Semme en Kai lopen de 80 kilometer vanuit Waalwijk op zaterdag 9 september. Op de 59e kilometer staan ze stil bij de mensen die overleden aan zelfdoding. Meer weten over hun actie? Kijk op https://www.doneeractie.nl/inzamelingsactie-ons-doel-mental-health/-64379.

 

Over de Wereld Suïcide Preventie Week

Van 4-10 september 2023 is het Wereld Suïcide Preventie Week. In deze week vragen we extra aandacht voor suïcidepreventie. Dat doen we niet zomaar: in 2022 maakten 1.916 mensen een einde aan hun leven, dat zijn gemiddeld 5 suïcides per dag. Elke zelfdoding raakt ongeveer 135 mensen. Reken maar uit: dat zijn bijna 250.000 mensen, meer dan het aantal inwoners van de stad Eindhoven. Suïcide raakt ons allemaal. Help mee om het aantal suïcides omlaag te krijgen en kijk op www.samenmindersuicide.nl.

wereld suïcide preventie week

4 - 10 september

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventie protocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?