Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Bewezen effectieve aanpak voor depressie nu voor veel meer jongeren in Nederland beschikbaar

Nieuws

16 januari 2023

“Landelijke uitrol STORM-aanpak zet depressie- en suïcidepreventie voor jongeren op de kaart”

Strong Teens and Resilient Minds (STORM) is een netwerksamenwerking die zich richt op depressie- en suïcidepreventie bij jongeren op scholen. De aanpak wordt nu met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie in drie regio’s geïmplementeerd. In 2023 wordt er ook gewerkt aan een uitbreiding naar meer regio’s. Met deze landelijke uitrol van STORM wordt er structurele ondersteuning geboden aan de steeds groter wordende groep jongeren met depressieve klachten en/of suïcidale gedachtes.

 

Regio Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant aan de slag met STORM

Vanaf 2023 implementeren de regio’s Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant STORM met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Leonie van Vuuren, Landelijke coördinator STORM en werkzaam bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie, is hoopvol met de landelijke uitrol. “We zien nu dat jongeren vaak pas in beeld komen als hun klachten ernstig zijn en behandeling in de specialistische GGZ nodig is. Door de landelijke uitrol van STORM leggen we meer focus op het vroegtijdig signaleren van depressieve klachten en kunnen we jongeren sneller en makkelijker ondersteunen. Dit is belangrijk omdat bij jongeren, die te laat in beeld komen en te laat hulp krijgen, de kans groter is dat de problemen op latere leeftijd blijven aanhouden.

Foto gemaakt door: Edith Verhoeven

STORM-aanpak bewezen effectief

Uit meerdere wetenschappelijke studies blijkt dat de aanpak werkt. Bij leerlingen die de interventies volgen nemen depressieve- en angstklachten langdurig af en daarmee vermindert het risico op het ontwikkelen van een depressieve stoornis. Leerlingen die de interventies hebben gevolgd geven aan na jaren nog steeds de geleerde technieken te gebruiken. Daarnaast is het netwerk van onderwijs, GGD, jeugdhulpverlening en GGZ meer gaan samenwerken en weten leerlingen en hun ouders dat een goede mentale gezondheid belangrijk is. Daarom heeft toenmalig staatssecretaris Blokhuis (VWS) bij de start van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie in 2021 de ambitie uitgesproken om STORM landelijk in te voeren. Een ambitie die huidig staatssecretaris van Ooijen van VWS steunt.

Vergroten van mentale weerbaarheid

In de STORM-regio’s volgen leerlingen van deelnemende scholen een speciaal programma om hen te ondersteunen in de ontwikkeling tot sterke en mentaal gezonde volwassenen. Door het lesaanbod leren jongeren wat mentale gezondheid betekent, hoe ze klachten bij zichzelf of bij klasgenoten herkennen, en hoe en bij wie zij zelf hulp kunnen vragen als het nodig is.

Screening, doorverwijzing en preventie wanneer nodig

Van Vuuren geeft aan: “STORM doet naast het lesaanbod nog veel meer. Zo worden leerlingen gescreend door de GGD op depressieve symptomen en suïcidale gedachten. Leerlingen met verhoogde depressieve klachten volgen het preventieprogramma ‘Op Volle Kracht’, waarbij jongeren onder andere leren hun negatieve gevoelens om te buigen naar positieve gevoelens. Leerlingen die in de screening een verhoogde mate van suïcidaliteit laten zien, krijgen een gesprek met een arts of verpleegkundige van de GGD en passende hulp geboden. Daarnaast volgen docenten zogenaamde gatekeeperstrainingen om signalen van leerlingen op te kunnen vangen en het gesprek aan te gaan. Scholen, hulpverleners en andere netwerkpartners zorgen er zo samen voor dat signalen van somberheid bij jongeren snel worden opgepikt én aangepakt.”

Ontwikkeling STORM

Sinds 2011 is de preventieve STORM aanpak door GGZ Oost-Brabant stapsgewijs opgezet als samenwerking tussen regionale partners in onderwijs en zorg (zoals voorgezet onderwijs, mbo, GGD, jeugdhulpverlening, GGZ en gemeenten). Sinds 2019 wordt STORM in de regio Noordoost-Brabant en Land van Cuijk als programma geïmplementeerd in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs en in het eerste jaar van het MBO. In 2021 is de STORM aanpak opgenomen in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

Meer informatie over STORM vind je hier: https://samenmindersuicide.nl/STORM

Publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's., zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis congue sem, eget ultricies tellus. Suspendisse hendrerit facilisis quam quis accumsan. Phasellus eu mauris non magna consectetur dignissim. Etiam ornare orci ipsum, hendrerit cursus sem fermentum ut. Morbi eu sapien non libero vehicula consectetur eu consequat felis. Donec neque magna, facilisis non aliquet at, porta vel orci. Nam facilisis ultrices dolor, nec ornare risus tincidunt nec.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?