Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Ruim 20% van de jongeren worstelde met suïcidale gedachten tijdens lockdown

Nieuws

1 Juni 2022

Tijdens de laatste lockdown worstelden veel jongeren met suïcidale gedachten. Dit blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek van netwerk GOR. In de periode december 2021 tot en met februari 2022 dacht ruim 1 op de 5 jongeren (22%) tussen 12 en 25 jaar serieus na over suïcide. 

Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Daarnaast heeft ruim één op de vijf Nederlandse jongeren op de leeftijd van 19 jaar al eens ernstige psychische klachten gehad. Toch ontbreekt het bij veel jongeren aan kennis over psychische problemen en aandoeningen. Bovendien is het vaak lastig om hier open over te praten. Lees meer over dit onderzoek op 113.nl.

 

Landelijke Agenda Suïcidepreventie

Binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie zijn er verschillende projecten die zich richten op jongeren. Onder de pijler ‘Suïcidepreventie in het onderwijs’ vallen projecten die onderwijsorganisaties helpen bij het signaleren en voorkomen van psychische problemen en suïcidaal gedrag van hun leerlingen. Zo is er binnen het project ‘Ondersteuning voor scholen: hoe te handelen na een (poging tot) suïcide?’ aandacht voor kopieergedrag.  Projectleider Elke Elzinga: “Een (poging tot) suïcide” heeft een grote impact op leerlingen en kan leiden tot mentale problemen of kopieergedrag. In dit project ontwikkelen we een module voor scholen om hen handvatten te bieden hoe hiermee om te gaan. Zo willen we het risico op negatieve gevolgen van een zelfdoding op de omgeving zo veel mogelijk te beperken.”

 

STORM: depressie- en suïcidepreventie voor jongeren in de regio 

Een ander belangrijk onderdeel van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie is het project STORM: depressie- en suïcidepreventie voor jongeren in de regio . STORM is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met als doel een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. In het stevige, regionaal ingebedde (preventie)programma zorgen scholen, hulpverleners en andere ketenpartners er samen voor dat signalen van somberheid bij jongeren snel worden opgepikt én aangepakt.

 

Landelijke implementatie van STORM

In de regio Zuidoost-Brabant wordt STORM al enige tijd geïmplementeerd. En met succes.

De verschillende interventies blijken – zowel afzonderlijk als gezamenlijk – effectief en worden in de praktijk positief ontvangen. De Landelijke Agenda Suïcidepreventie maakt een begin met de landelijke implementatie van STORM vanuit de ervaringen en expertise van koploperregio Zuidoost-Brabant.

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?